Get Flash to see this player.

Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry:n toiminta

 

Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry tukee Tampereen kaupungin kaikkien musiikkiluokkien toimintaa. Yhdistyksen tarkoitus on edistää kodin ja musiikkiluokkien yhteistyötä ja tukea em. luokilla tapahtuvaa musiikin harrastusta. Toiminnan lähtökohtana on oppilaiden omaehtoisen ja aloitteellisen musiikin harrastuksen tukeminen sekä kodin ja musiikkiluokkien yhteistyön edistäminen.

 

Tuen säännöllistä toimintaa

 

Jotta musiikkiluokkalaisten ahkera musiikillinen uurastus saisi loistaa ja kukkia koulujen kevät- ja joulujuhlien lisäksi myös 'Isoilla Lavoilla', järjestää Tuki vuosittain kaksi isoa konserttia: toukokuussa Äitienpäiväkonsertti ja marraskuussa Kaamoskarkelot. Lisäksi järjestetään isompia konsertteja mm. Tampere-talossa viiden vuoden välein.

Tuki jakaa joka kevät 6.- ja 9.-musiikkiluokkalaisille stipendejä tunnustuksena erityisestä ahkeruudesta musiikkiopinnoissa.

Tuki jakaa musiikkiluokille leirikoulu- ja luokkaretkiavustuksia kerran alakoulussa ja kerran yläkoulussa. Avustuksen saamisen edellytyksenä on ao. luokan riittävä jäsenmäärä sekä luokan esiintyminen Tuen järjestämissä konserteissa. Avustusta voi anoa luokanopettaja tai luokan musiikinopettaja.

Tuki jakaa soitin-, nuotti- ja kirja-avustuksia musiikkiluokkakouluille ja musiikkiluokille kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan, opettajien anomusten perusteella.

 

3.-4.musiikkiluokkalaiset sekä 7.musiikkiluokkalaiset esiintymässä joulukonsertissa 2016

 

Sinunkin äänesi kuuluviin!

 

Tuki toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja kaikilla hallituksen jäsenillä on oma lapsi musiikkiluokalla. Elämyksellinen puoli on voimakkaasti esillä monenlaisten esiintymisten muodossa eri kokoisissa tilaisuuksissa. Kahdesti vuodessa tempaistaan reippaasti: syksyllä järjestetään Karkelot kaamoksen karkotukseen ja toukokuussa perinteinen äitien sydämet sulattava Äitienpäiväkonsertti. Mukana toiminnassa on myös musiikkiluokanopettajien edustaja. Kaikki apu on tervetullutta - lisäkäsiä tarvitaan konserttien ja tilaisuuksien järjestelyihin ja toteutukseen. Apua tarvitaan mm. esiintymiskuljetuksiin, tapahtumien buffetteihin, arvan/lippujenmyynnissä, järjestyksenvalvojina, narikkahenkilökuntana jne. Sinä olet tärkeä!

Pysy ajan tasalla. Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry:n omat verkkosivut sekä Facebook sivut tiedottavat lukuvuoden aikana tapahtumista. Toivomme myös sinun ottavan osaa verkkosivujen sisältöön ja päivityksiin esim. toimittamalla valokuvia tapahtumista. Facebook sivujen kautta saat myös oman äänesi kuuluviin esim. kommentoimalla päivityksiä. Tarpeen mukaan (juhlavuosina) julkaistaan painettu tiedotuslehti 'Selvät Sävelet', jonka toimittamiseen olet niinikään tervetullut.

Tule rohkeasti mukaan musiikkiluokkien toiminnan kehittämiseen. Tehdään yhdessä musaluokkalaisuudesta koko kouluajan kestävä musiikillinen seikkailu ja elämys niin musiikkiluokkalaiselle kuin koko perheellekin!

 

Musiikkiluokkatoiminta

 

Tampereella on musiikkiluokkalaisia yli 600 oppilasta. Tällä hetkellä alaluokilla musiikkiluokkia on viidessä eri koulussa (Aleksanteri, Linnainmaa, Pispala, Pohjois-Hervanta sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun alakoulussa). Yläluokilla musiikkiluokkia on myös neljässä eri koulussa (Linnainmaa, Tampereen yliopiston normaalikoulu, Pyynikki ja Pohjois-Hervanta). Musiikkiluokkia perustetaan vuosittain eri kouluihin tilanteen mukaan.

Tampereen kaupunki antoi Hatanpään lukiolle musiikkipainotustehtävän syksystä 2004 alkaen, joten musiikkipainotteista opiskelua voi halutessaan jatkaa ylioppilastutkintoon asti.

Musiikkiluokkalaiset saavat tehostettua opetusta alakoulussa viisi ja yläkoulussa 7.luokalla kaksi tuntia viikossa sekä 8.- ja 9.-luokilla kolme tuntia viikossa.

Musiikkiluokkalainen saa 6.lk ja 9.lk tavallisen todistuksen lisäksi Musiikkiluokka -todistuksen.

Musiikkiluokkalaisten on mahdollista hakea PMO:n kuoroihin:  Tactus -kuoroon joka koostuu n.30:sta 9-13 vuotiaasta laulajasta sekä Sympaatti -kuoroon, jossa on laulajia n.36 ja ikäjakauma n. 13-22 vuotta.

 

Kenelle musiikkiluokka sopii? Miten mukaan musiikkimatkalle?

 

Pidätkö laulamisesta ja musiikin kuuntelusta? Soittamisesta ja musiikkiliikunnasta? Saako rytmi sinut liikkeelle? Jos vastasit kyllä yhteenkin näistä kysymyksistä, musiikkiluokka voisi olla sinun juttusi.

Musiikkiluokalle pyritään toisella vuosiluokalla. Soveltuvuuskokeeseen voi ilmoittautua jokainen halukas eikä soveltuvuuskokeessa tarvitse osata soittaa mitään. Kokeessa testataan oppilaan musikaalisuutta ryhmätestien ja yksilötestin avulla. Pääsykokeet järjestetään tammikuussa ja niihin ilmoittaudutaan lomakkeella oman luokan opettajalle.

Musiikkiluokalla on musiikkia enemmän kuin muilla vastaavilla luokilla sekä kerhotunti/bänditunti viikossa. Musiikkiluokalla lauletaan paljon -kuorossa, pienissä ryhmissä ja yksin, opetellaan nuotinkirjoitustaitoa ja nuoteista laulamista, soitetaan nokkahuilua ja muita koulusoittimia. Ja kyllä, myös bändisoiton alkeita pääsee harjoittelemaan! Lisäksi kuunnellaan, lauletaan ja soitetaan monenlaista musiikkia klassisesta poppiin, kansanmusiikista iskelmään -ja kaikkea siltä väliltä.

Jos kuorolaulu ja iloinen seura kiinnostavat, kolmannen vuosiluokan keväällä voit pyrkiä laulamaan musiikkiluokkien yhteistyökuoroon Tactukseen. Kuoro konsertoi ja kilpailee niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Siirryttyäsi 7. luokalle voit jatkaa kuorouraasi pyrkimällä nuorisokuoro Sympaattiin.

 

Tuen jäseneksi liityminen

 

Jäseneksi saavat liittyä kaikki musiikkiluokkien toiminnasta kiinnostuneet. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu, joka on 10€/perhe. Jäsenmaksulomake on toimitettu koteihin reppupostitse syyslukukauden alussa.

Maksun voi hoitaa myös maksamalla 10€ Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry:n tilille:

Tampereen Seudun Osuuspankki FI32 5730 0810 0057 40

TÄRKEÄÄ: Muistathan kirjoittaa viestikenttään koulun, luokan, opettajan nimen ja oppilaan nimen.

Kiitos tuestasi!